fbpx

Coronaprotocol Drumble Dance


We zijn blij dat we weer lessen en workshops Drumble Dance kunnen en mogen verzorgen. Daarbij zijn wel een aantal richtlijnen belangrijk. Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren. Dit geldt voor de deelnemers en indien van toepassing tevens voor de ouders en verzorgers. 

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.


Algemene richtlijnen

Lessen en workshops Drumble Dance zijn mogelijk, indien de anderhalve meter maatregel in acht wordt genomen. Het nadrukkelijke doel is primair om te sporten en te bewegen.


Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.


Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten.


Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste

contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD).


Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test.


Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld.


Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.


Hanteer RIVM richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen, zoals bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar sporten/ bewegen.


Kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de locatie.


Houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar.


Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.


Ga voordat je naar de locatie vertrekt thuis naar het toilet.


Kom in sportkleding naar de locatie. Op locatie is er geen mogelijkheid om je om te kleden.


Was je handen met water en zeep voor en na je bezoek aan de locatie. Indien dit niet mogelijk is op de locatie, voorziet Drumble Dance in handdesinfectiemiddel. Deze wordt door Drumble Dance aangereikt.


Douche thuis en niet op de locatie.


Vermijd het aanraken van je gezicht.


Schud geen handen.


Vermijd zoveel als mogelijk is, het contact met de materialen. Drumble Dance biedt indien gewenst handschoenen aan voor het gebruik van de drumstokken.


Volg de aanwijzingen op van Drumble Dance wat betreft het gebruik van de materialen.


Kom niet eerder dan tien minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.


Toeschouwers zijn niet toegestaan tijdens de les of workshop.


Deelnemers boven 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij op locatie zich in groepen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts.


Aanvullend voor ouders en/of verzorgers

Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen.


Stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer.


Meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/ sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom.


Breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat.